Орц найрлага

Шингэн хүчилтөрөгчийн бэлдмэл нь цэвэршүүлсэн ус, ууссан хүчиртөрөгч, минералуудаас бүрдэх тогтвортой нэгдэл юм. Шингэн хүчилтөрөгчийн бэлдмэл нь дараахь орцтой.

Coмponents:   Орц : Formula :  Хувь хэмжээ :
Цэвэршүүлсэн ус   Distilled water    (H2O) 87,72%
Шингэнхүчилтөрөгч /шингээгдсэн/ D.Oxygen (O4) 10,00%
Сoдийн хлорид ба идэвхитэй минералууд - Trace Minerals* Cloride 8.52mg, Sodium 3.5mg, Chromium .05mcg, Iodine .07mcg, Magnesium .004 mg, Pottasium .002 mcg, мөн түүнчлэн carbon, calcium, copper, iron, phosphorus, selenium, zinc. 2,28%
(Н2О4)    Totals:   Бүгд: 100,00%

Уг бүтээгдэхүүн нь амьтаны гаралтай, генетикийн өөрчлөлтэй бодис агуулаагүй ба ямар нэгэн мансууруулах, донтуулах, сэргээшийн төрлийн бодис агуулаагүй болно Мөн микробиологийн лаборторийн шинжилгээгээр эмгэг төрөгч илрээгүй болно. Хордолтын зэрэг 0,00. pH-8.460. Усанд сайн уусна.

Орцонд орж буй минералуудын хувьд электролит буюу хүний биед өөрт нь байдаг (оршдог) минералууд идэвхитэй байдлаар орсон учир хэрэглэхэд хүний биед ямар ч хор гаж нөлөө үзүүлэхгүй.