Хэрэглэх заалт


 

 

 

 

ШИНГЭН ХҮЧИЛТӨРӨГЧИЙН БЭЛДМЭЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭ

Бүх нас, хүйсний (хүүхэд хөгшид, насанд хүрэгчид) хүмүүс хэрэглэнэ.

Хэрэглэх заалт:

Шингэн хүчилтөрөгчийн бэлдмэлийг байнгын хэрэглээ, урьдчилан сэргийлэх болон эмчилгээний нэмэлт чиглэлээр ашиглаж байна. Дараахь нөхцлүүдээс шалтгаалан хэрэглэнэ

Үүнд:

 1,  Агаарын бохирдол, үйлдвэрлэлийн орчин /хүнсний, оёдлын, ил болон далд уурхайн бүс гм/

2,  Антиоксидант- жирэмсний хордлого, халдвар, нойргүйдэл тэжээлийн дутагдал, бодисын солилцооны хямрал, гормоны өөрчлөлт, тамхидалт, архины хордлого-шарталт, стрестэх.

3, Хүчилтөрөгчийн дутал /гипокси/ нь амьсгал, зүрх судас, мэдрэлийн болон бусад системүүдийн үйл ажиллагааг гүнзгий өөрчлөлтөнд оруулдаг ба үүнд.

Амьсгалын архаг дутагдал- уушигны механик гемодинамик-өөрчлөлт, ачаалал даах чадвар, уушигны гипертензи,
Зүрх судасны дутагдал,
Тархины үйл ажиллагааны өөрчлөлт /тархины судасны атерсклерозын гэмтэл , цус харвалтын дараахи өөрчлөлт, гипертонийн энцефалопатия, толгой эргэх, судасны гаралтай тогойн өвдөлт-мигрень, сэтгэцийн үйл ажиллагааны хямрал,/
Тархины цусан хангамжийн өөрчлөлт,
Хүүхэд болон өсвөр насныхны оюуны үйл ажиллагааг сайжруулах,
Яршил шархны эдгэрэлтийг сайжруулах,
Идэвхитэй хөдөлгөөн хязгаарлагдсан болон хэвтрийн хүмүүс байнга хэрэглэх шаардлагатай.

4, Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийг хордуулах /үр хөврөл гэмтэх, дутуу төрөх гм/,

5, Хүүхдийн дархлаа, өсөлт хөгжилтийг сайжруулах, дэмжихэд энэ бэлдмэлийг хэрэглэх нь зохимжтой.

6, Аутизмын болог суурь хүчилтөрөгчийн хомсдлын өвчлөлтэй хүүхэд, хүмүүс хэрэглэх шаардлагатай ба сайн үр дүнгүүд гарч байна.