2016-02-04 / Зөвлөгөө,

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй

Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй (ХЭА) гэдэгт  ажлын байрны  эрүүл ахуй ба ажлын байрны эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах гэсэн үндсэн хоёр ойлголт орно.

Ажлын байрны эрүүл ахуй гэсэн ойлголтыг эрсдэлгүй /үүнд: аюулгүй ажиллагаа, агаарын чанар тоосжилт, химийн бодисын нөлөөлөл зэрэг олон ойлголтыг багтаана/ ажлын орчныг бүрдүүлэх, ажилчдын ажлын байран дахь бүхий л эрсдлийг багасгах үйл ажиллагаа ордог юм. Харин ажлын байрны эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах гэсэн ойлголтод ажилчдын зүгээс ажлын байрны нөхцлөөс шалтгаалж биеийн эрүүл мэндийн талаас өөрт учирч болзошгүй эрсдлийг багасгах, арилгах арга хэмжээг хэлнэ.

Ажлын байрны өөр өөр нөхцлөөс үүдэн хортой, халуун, хүнд, хүндэвтэр нөхцөл гэж салгаж үздэг. Уул уурхай цахилгаан станц бензин түгээгүүр гэх мэт газруудын ажлын байрны нөхцөл өөр өөр байдаг. Ажиллагсад дээрх нөхцлүүдээс шалтгаалан ихэвчлэн өдөр тутмын хордлогод ордог ба энэ хордлогыг тайлахгүй явсаар мэргэжлээс шалтгаалах өвчин (МШӨ) мөн суурь өвчлөлийн эх үүсвэр болдог. Иймд  ажилчид тодорхой нөхцлүүдээс шалтгаалан, хордлого тайлах үйлчилгээг байнга авч байх хэрэгтэй.

Монгол Улсын  ХӨЭА-ны тухай хуулинд  ажлын байрны эрүүл ахуйн талаар тодорхой заагдсан байдаг ба үйлдвэрлэлийн төсөвт зардлын гурван хувийг ХХАА болон ХЭА-д зарцуулагдаж байхаар тусгасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл ажилчдад тухайн ажил олгогч, эсвэл захиалагч байгууллагаас хордлого тайлах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй үзүүлж байх ётой юм. Нийслэл, дүүрэг, аймгийн ХХАА-ны комисс энэ асуудлаар хяналт шалгалт хийх, Үндэсний Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн комисс заавар чиглэл өгөх, МХГ-ын ээлжит үзлэг шалгалт хийх зэрэг үйл ажиллагаа ордог байна.

МШӨ болон суурь өвчлөлийн урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ:

ХЭА-н үүднээс ажилчдын эрүүл мэнд, тэдэнд учирч болзошгүй эрсдлээс хамгаалах үүднээс хоёр төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгтэй.

1. Эрүүл мэнддээ анхаарах. Өвдөхөөсөө урьтаж арга хэмжээ авч байх.

2. Хордлого тайлах үйлчилгээг байнга хийх, идэвхтэй хөдөлгөөн хийж занших гэсэн хоёр зүйлийг ажилчид, ажил олгогч нар зохион байгуулах шаардлагатай.

Иймд байгууллага нь  ХЭА-н үүднээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, дараах эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй.

1. Үзлэг оношилгоо (биеийн ерөнхий, сахарын, цусны дэлгэрэнгүй, ЭХО оношилгоо гм)

2. Хордлого тайлах үйлчилгээ үзүүлэх (зориулалтын хордлого талах үйлчилгээ бүхий хүнсний нэмэлт тэжээл- БИБ-р хангах)

3. Идэвхтэй хөдөлгөөнийг дэмжих (спортын үйл ажиллагаа, нийтийн явган аялал  долоо хоног бүр зохион байгуулах)

4, Шаардлагатай үзлэгт орсон тохиолдолд биеийн энерги, дархлаа, бодисын солилцоог сайжруулах зорилгоор-  Витаминжүүлэх нэмэлт тэжээлээр хангах зэрэг орно.

"Новалинк" ХХК болон Новалинк эмнэлэгийн зүгээс ХЭА-н үүднээс эрүүл мэндийн талаас судлаж, МШӨ болон суурь өвчлөлийн судалгааг 2006 оноос хойш хийж байгаа ба тодорхой үр дүнд хүрч ХЭА-н дараах үндсэн үйлчилгээг гаргаж ирсэн юм. Үүнд:

1. ХЭА н талаар ажилчдад сургалт, лекц унших.

2. МШӨ-ийн үзлэг оношлогоог хийж, уламжлалт эмчилгээ хийх.

3. Хордлого тайлах, хүчилтөрөгчийн хангамж сайжруулах зориулалт бүхий АНУ-д үйлдвэрлэсэн Монгол Улсын БИБ-н бүртгэлд бүртгэгдсэн “Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэлийг” импортлон оруулж ирж худалдаалж байна.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ХЭА-н үүднээс хэрэглэхэд нэн тохиромжтой ба хэрэглээний зардал багатай, биед сөрөг нөлөөгүй, бүх насны  хүмүүс хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн юм. Хүчилтөрөгчийн хомсдолтой, агаарын бохирдол, химийн бодисын нөлөөтэй орчинд ажилладаг хүмүүст хэрэглэхэд тохиромжтой ба ил далд уурхай, цахилгаан дулааны станцууд, химийн болон нефтийн бүтээгдэхүүний фонд ажилладаг хүмүүс хэрэглэх шаардлагатай байна.

“Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэл”-ийг хэрэглэснээр үндсэн хоёр үйлчилгээ үзүүлнэ.

1. Хүчилтөрөгчийн хангамж сайжирна ингэснээр биеийн энерги нэмэгдэж, дархлаа сайжирч, эд эсүүдийн чадварыг дээшлүүлэх ба эрүүлжих процессыг хурдасгана.

2. Бодисын солилцоог идэвхжүүлнэ. Энэ нь хордлого тайлна рН-г тогтворжуулна, ядаргаа тайлдаг зэрэг эерэг нөлөөтэй.

            Манай компаний эмч нар “Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэл”-ийн хэрэглэгчдийн дунд судалгаа явуулсан ба  хэрэглэгчдэд эерэг сайн үр дүн гарсаар байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд тонус арилах, хордлого тайлагдах, хүүхдүүдийн хүчилтөрөгчийн дутагдлаас үүссэн зовиурууд арилах, будаг ба химийн бодисны хордлогод орсон хүмүүсийн хордлого тайлагдах, арьсан дээр гарсан хордлогын экзим арилах зэрэг маш олон эерэг үр дүн гарч байна.

            Орц найрлагын хувьд 87 хувь цэвэршүүлсэн ус, 10 хувь шингэн хүчилтөрөгчийн уусгасан (шингээгдсэн хүчилтөрөгч), 3 хувь төмөр, цайр, магни, сод, хлор зэрэг микро менералуудын тогтвортой нэгдэл учраас хүний биед харшлах, сөрөг нөлөөгүй.

            Иймд манай “Новалинк” эмнэлгийн зүгээс та бүхнийг ХЭА-н зориулалтын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж, учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж, эрүүл мэндээ анхааран ажиллаж хөдөлмөрлөхийг зөвлөж байна. 

Хүний Их Эмч Клиникийн профессор Б. Нарантуяа