Хөдөлмөрийн Эрүүл Ахуй

Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй (ХЭА) гэдэг нь  Ажлын байрны  эрүүл ахуй ба Ажлын байрны эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах гэсэн үндсэн хоёр ойлголт орно.

Ажлын байрны эрүүл ахуй гэсэн ойлголтыг эрсдэлгүй /үүнд: аюулгүй ажиллагаа, агаарын чанар тоосжилт, химийн бодисын нөлөөлөл зэрэг олон ойлголтыг багтаана./

ажлын орчныг бүрдүүлэх, ажилчдын ажлын байран дахь бүхий л эрсдлийг багасгах үйл ажиллагаа ордог бол Ажлын байрны эрсдэлээс өөрийгөө хамгаалах  гэсэн ойлголтод: ажилчдын зүгээс ажлын байрны нөхцлөөс шалтгаалж өөрт биеийн эрүүл мэндийн талаас өөрт учирч болзошгүй эрсдлийг багасгах, арилгах арга хэмжээг хэлнэ.

Ажлын байрны өөр өөр нөхцлүүдээс үүдэн хортой, халуун, хүнд, хүндэвтэр нөхцөл гэж салгаж үздэг. Уул уурхай цахилгаан станц бензин түгээгүүр хадгалах газар гм газруудын ажлын байрны нөхцөл өөр өөр байдаг. Ажиллагсад дээрхи нөхцлүүдэс шалтгаалан ихэвчлэн өдөр тутмын хордлогод ордог ба өдөр тутмын хордлогыг тайлахгүй цааш үргэлжилсээр Мэргэжлээс шалтгаалах өвчин (МШӨ) мөн суурь өвчлөлийн эх үүсгэвэр болдог. Иймд  ажилчид тодорхой нөхцлүүдэс шалтгаалан, хордлого тайлах үйлчилгээг байнга авч байх хэрэгтэй.

Монгол Улсын  ХӨЭА тухай хуулинд  Ажлын байрны эрүүл ахуй талаар тодорхой заагдсан байдаг ба үйлдвэрлэлийн төсөвт зардлын 3% ийг ХХАА болон ХЭА- д зарцуулагдаж байхаар тусгасан байдаг. Өөрөөр хэлбэл дээр хэлсэнчилэн ажилчдад хордлого тайлах үйлчилгээг үнэ төлбөргүй ажил олгогч, эсвэл захиалагч байгууллагаас ажилчидад үзүүлж байх эрхтэй ба үүнд тухайн байгууллагын Үйлдвэрчний Эвлэлийн шаардлага, оролцоо их байдаг. Нийслэл дүүрэг аймагийн ХХААн комисс энэ асуудлаар хяналт шалгалт хийх, Үндэсний Хөдөлмөрийн эрүүл ахуйн комисс заавар чиглэл өгөх, МХГ азрын ээлжит үзлэг шалгалт хийх зэрэг үйл ажиллагаа ордог байна.

МШӨ болон суурь өвчлөлийн Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ,

ХЭА н үүднээс ажилчдын эрүүл мэнд, учирч болзошгүй эрсдлээс хамгаалах үүднээс 2 төрлийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах хэрэгтэй.

1-рт Эрүүл мэнддээ анхаарах – Өвдөхөөсөө урьтаж арга хэмжээ авч байх.

2-рт Хордлого тайлах үйлчилгээг байнга биедээ авч, идэвхитэй хөдөлгөөн хийж занших гэсэн 2 ажиллагааг ажилчид, ажил олгогч нар зохион байгуулах шаардлагатай.

Иймд байгууллага нь  ХЭА н үүднээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авах үүднээс дараахь эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлэх хэрэгтэй.

1,Үзлэг Оношлогоо (биеийн ерөнхий, сахарын, цусны дэлгэрэнгүй, ЭХО оношлогоо гм)

2,Хордлого тайлах үйлчилгээ үзүүлэх (зориулалтын хордлого талах үйлчилгээ бүхий хүнсний нэмэлт тэжээл- БИБ-р хангах)

3,Идэвхитэй хөдөлгөөнийг дэмжих (спортын үйл ажиллагаа, нийтийн явган аялал 7хоног бүр зохион байгуулах)

4, Шаардлагатай үзлэгт орсон тохиолдолд биеийн энерги, дархлаа, бодсын солилцоог сайжруулах зорилгоор-  Витаминжүүлэх нэмэлт тэжээлээр хангах зэрэг орно.

                                                  

Новалинк ХХК болон Новалинк эмнэлэгийн зүгээс ХЭАхуйн үүднээс эрүүл мэндийн талаас судлаж, МШӨ болон суурь өвчлөлийн судалгааг 2006 оноос хойш хийж байгаа ба тодорхой үр дүнгүүдэд хүрч ХЭА дараахь үндсэн үйлчилгээг гаргаж ирсэн юм. Үүнд:

1.         ХЭА н талаар сургалт, ажилчдад лекц тавих.

2.         МШӨвчлөлийн үзлэг оношлогоог хийж Уламжлалт эмчилгээ хийх.

3.         Хордлого тайлах, хүчилтөрөгчийн хангамж сайжруулах зориулалт бүхий АНУ-д үйлдвэрлэсэн Монгол Улсын БИБ-н бүртгэлд бүртгэгдсэн “Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэлийг” импортлон оруулж ирж худалдаалж байна.

Энэхүү бүтээгдэхүүн нь ХЭА-н үүднээс хэрэглэхэд нэн тохиромжтой бүтээгдэхүүн ба хэрэглээний зардал багатай, биед сөрөг нөлөөгүй, бүх насны альч хүйсний хүмүүс хэрэглэдэг бүтээгдэхүүн юм.  Хүчилтөрөгчийн хомсдолтой, агаарын бохирдол, химийн бодсын нөлөөтэй орчинд ажилладаг хүмүүст хэрэглэхэд тохиромжтой ба ил далд уурхай, цахилгаан дулааны станцууд, химийн болон нефтийн бүтээгдэхүүний фонд ажилладаг хүмүүс хэрэглэх шаардлагтай байна.

“Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэл”-ийн хэрэглэснээр үндсэн 2 үйлчилгээ үзүүлнэ.

1-рт Хүчилтөрөгчийн хангамж сайжирна ингэснээр:

-           Биеийн энерги нэмэгдэж, дархлаа сайжирч, эд эсүүдийн чадварыг дээшлүүлэх ба эрүүлжих процессыг хурдасгана.

2-рт Бодисын солилцоог идэвхижүүлснээр:

-           Хордлого тайлна рН-г тогтворжуулна, ядаргаа тайлдаг зэрэг эерэг үзүүлэлтэй.

            Манай компаний эмч нар “Шингэн Хүчилтөрөгчийн Бэлдмэл” ийн хэрэглэгчдэд судалгаа явуулсан ба  хэрэглэгчдэд эерэг сайн үр дүнгүүд гарсаар байна. Жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд тонус арилах, хордлого тайлагдах, хүүхдүүдийн хүчилтөрөгчийн дутмагшлаас үүссэн зовиурууд арилах, будаг ба химийн бодисны хордлогод орсон хүмүүсийн хордлого тайлагдах, арьсан дээр гарсан хордлогын экзим арилах зэрэг маш олон эерэг үр дүнгүүд гарч байна.

            Орц найрлагын хувьд 87%- цэвэршүүлсэн ус, 10% шингэн хүчилтөрөгчийн уусгасан (шингээгдсэн хүчилтөрөгч), 3% Төмөр цайр магни сод хлор зэрэг микро менералуудын тогтвортой нэгдэл учраас хүний биед харшлах, сөрөг нөлөөгүй.

            Иймд манай “Новалинк” эмнэлгийн зүгээс та бүхнийг ХЭА-н зориулалтын бүтээгдэхүүнийг хэрэглэж, учирч болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлж эрүүл мэндээ анхааран ажиллаж хөдөлмөрлөхийг зөвлөж байна. 

Хүний Их Эмч Клиникийн профессор Б. Нарантуяа